คอลเลกชัน: ชุดแท่นบูชาพุทธ

บุตสึดัน ​​บางครั้งสะกดว่า บูตุดัน (仏壇 แปลว่า "แท่นบูชาในพุทธศาสนา") เป็นศาลเจ้าที่พบได้ทั่วไปในวัดและบ้านเรือนในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของญี่ปุ่น ... พื้นที่ที่กำหนดซึ่งครอบครองบุตสึดันเรียกว่าบุตสุมะ บุตสึดันใช้เพื่อแสดงความเคารพต่อสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิต
https://en.wikipedia.org/wiki/Butsudan