คอลเลกชัน: พระพุทธรูปแกะสลัก

พระพุทธรูปแกะสลักด้วยมืออย่างชำนาญ แกะสลักจากไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานแกะสลักด้วยมือในประเทศไทยแต่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน