คอลเลกชัน: สินค้าแบรนด์เพชร

มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายโดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม ผ่านการพัฒนาบุคลากร” การพัฒนากระบวนการทำงานและการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตลอดจนการนำเสนอบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับพลังขับเคลื่อนสำคัญของการบริหารจัดการที่มีความสามารถและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนเพื่อสร้างค่านิยมร่วมที่ยั่งยืน”