คอลเลกชัน: โรงงานพริกไทย

โรงบดพริกไทยที่ทำด้วยมืออันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ล้วนสร้างขึ้นจากไม้ชิงชันเนื้อแข็ง