คอลเลกชัน: หล่อพระพุทธรูปโลหะ

พระพุทธ รูปประเภทต่างๆ ในแต่ละมุทรา และ ความหมาย ... บรรดาผู้นับถือพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ... พระพุทธรูปสำริดเก่าเนปาลจากเนปาลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ สีบรอนซ์เก่า