คอลเลกชัน: เข็มกลัด

เข็มกลัด เป็น เครื่องประดับ ตกแต่ง ที่ออกแบบ มา เพื่อใช้ติดกับเสื้อผ้า โดยมักจะใช้ติดเข้าด้วยกัน มักทำจาก โลหะ มักเป็น เงิน ทอง หรือวัสดุอื่นๆ เข็มกลัดมักถูกตกแต่งด้วย อีนาเมล หรือ อัญมณี และอาจใช้สำหรับ ประดับ เพียงอย่างเดียว หรือใช้เป็นที่หนีบเสื้อผ้าก็ได้ เข็มกลัดที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักมาจาก ยุค สำริด เนื่องจากแฟชั่นในเข็มกลัดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ในทางโบราณคดี เข็มกลัดของชาวยุโรปโบราณมักเรียกโดยคำว่า fibula ใน ภาษาละติน