คอลเลกชัน: ชามและถาดตราเพชร

ชาม ถาด และอุปกรณ์ร้านอาหารอะลูมิเนียม ยี่ห้อ Diamond

ใช้สำหรับบริการหรืองานพิธีต่างๆ