คอลเลกชัน: ของประดับโชว์สำหรับแท่นบูชา

แท่นบูชาและอุปกรณ์ประกอบพิธีอื่นๆ จากประเทศไทยและลาวที่ชาวพุทธมีความหรูหรามากในการถวายและถวายแด่พระพุทธเจ้า สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนมากจากการตกแต่งแท่นบูชาที่พวกเขาถวายตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่ละคนเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความศรัทธาของพวกเขา ส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยมือ ไม่ใช่เครื่องจักรที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรักและความทุ่มเทที่แท้จริง