คอลเลกชัน: รูปปั้นไทยแบบดั้งเดิม

รูปปั้นและตุ๊กตาที่คุณจะพบหรือเห็นตลอดประวัติศาสตร์ไทยและจัดแสดงอย่างภาคภูมิใจในสถานที่ต่างๆ

รูปปั้นของประเทศไทย