คอลเลกชัน: สัตว์ประดิษฐ์ด้วยมือ

สไตล์ที่แตกต่างกันมากมาย บ้างก็มีฟังก์ชั่น บ้างก็ดูเรียบร้อย ส่วนใหญ่จะประดิษฐ์และหรือแกะสลักด้วยไม้จริง บางชนิดเป็นไม้เนื้อแข็ง บางชนิดเป็นไม้เนื้ออ่อน