คอลเลกชัน: เฟอร์นิเจอร์

สินค้าเกือบทั้งหมดผลิตจากไม้เนื้อแข็งในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียง ไม่มีการผลิตจำนวนมากและเป็นงานทำมือ