คอลเลกชัน: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักถมทะเล

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักชนบทรีเคลม

สร้างจากเกวียนวัว บ้าน โรงนา และของเก่าอื่นๆ รีไซเคิล

ล้อเกวียน แหนบใบไม้ และไม้แปรรูปจากโครงสร้างเมื่อใช้ไม้ที่มีความทนทานสูง