คอลเลกชัน: ศิลปะและหัตถกรรมเปลือกหอย

ของตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสร้างจากเปลือกหอยแปซิฟิกใต้