ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

พระแก้วมรกตจำลองในชุดฤดูร้อนเรซิ่นสีม่วง สูง 11 นิ้ว

พระแก้วมรกตจำลองในชุดฤดูร้อนเรซิ่นสีม่วง สูง 11 นิ้ว

SKU:A-R-99-PU-11

ราคาปกติ $135.00 USD
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $135.00 USD
ลดราคา ขายหมดแล้ว
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

ยังคงถูกกำหนดอยู่เมื่อมีการแกะสลักพระแก้วมรกต แต่เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์และลีลาแล้ว ก็สรุปได้ว่าถูกตัดในภาคเหนือของประเทศไทยไม่ช้าก็เร็วราวพุทธศตวรรษที่ 15 ในทางกลับกัน พระแก้วมรกตมีท่านั่งสมาธิ มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปบางองค์ในอินเดียตอนใต้และศรีลังกา ทัศนคติในการทำสมาธินี้ไม่เคยแพร่หลายในการแกะสลักพระพุทธรูปของไทยอื่นๆ ดังนั้นจึงอาจกำหนดต้นกำเนิดให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งข้างต้น

ตามพงศาวดารที่เชื่อถือได้ สายฟ้าฟาดที่เจดีย์ในจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 1434 และพบพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ภายใน เจ้าอาวาสวัดสังเกตเห็นปูนปั้นที่จมูกหลุดลอกและภาพด้านในเป็นสีเขียว ทรงถอดปูนปั้นออกแล้วพบพระแก้วมรกตซึ่งแท้จริงแล้วทำจากหยกเขียว

สมัยนั้นเชียงรายอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์สามฝั่งแก่นแห่งเชียงใหม่ เนื่องจากผู้คนแห่กันมาชมและสักการะพระพุทธรูปอันงดงามแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดย้ายรูปเคารพไปที่เชียงใหม่ พระองค์ทรงส่งช้างออกไปสามครั้งเพื่อนำพระแก้วมรกตมาที่เชียงใหม่ แต่ทุกครั้งช้างก็วิ่งไปที่เมืองลำปางแทนที่จะกลับเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดว่าวิญญาณที่เฝ้าพระแก้วต้องการจะประทับอยู่ที่ลำปางจึงอนุญาตให้อยู่ที่นั่นจนถึงปี พ.ศ. 1468 กษัตริย์องค์ใหม่คือพระเจ้าติโลกาจึงทรงนำพระแก้วมรกตมาที่เชียงใหม่ ตามพงศาวดาร พระรูปนี้ถูกติดตั้งในช่องด้านตะวันออกของเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วัดเจดีย์หลวง

พระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ไม่มีพระราชโอรส พระธิดาของพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์แห่งลาวและมีพระราชโอรสองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายไชยเชษฐา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2094 เจ้าชายซึ่งมีพระชนมายุ 15 พรรษา ได้รับเชิญให้เป็นกษัตริย์แห่งเชียงใหม่ แต่เมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์ กษัตริย์ไชยเชษฐาแห่งลาวทรงประสงค์จะเสด็จกลับประเทศของตน ในปี พ.ศ. 2095 พระองค์เสด็จกลับไปยังหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวในขณะนั้น และทรงนำพระแก้วมรกตไปด้วย เขาสัญญากับรัฐมนตรีว่าเขาจะกลับเชียงใหม่ แต่เขาไม่เคยทำหรือส่งพระแก้วมรกตกลับเลย ในปี พ.ศ. 2107 พระเจ้าชัยเชษฐาถูกกองทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนองไล่ออกจากหลวงพระบาง และนำพระแก้วมรกตไปยังเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ที่เวียงจันทน์ พระแก้วมรกตประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 214 ปี

เมื่อรัชกาลที่ 1 ยังเป็นแม่ทัพในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2321 ทรงยึดเมืองเวียงจันทน์และนำพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทย ด้วยการสถาปนากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง เริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรี พระแก้วมรกตจึงกลายเป็นที่ประทับของประเทศไทยและดำรงอยู่ ณ ที่แห่งนี้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2327 ได้มีการย้ายพระพุทธรูปจากกรุงธนบุรีไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องแต่งกายตามฤดูกาลสำหรับพระแก้วมรกต 2 ชุด ชุดหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและอีกชุดสำหรับฤดูฝน รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) ทรงมีเครื่องแต่งกายสำหรับฤดูหนาวอีกชุดหนึ่ง พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องแต่งกายมีปีละ 3 ครั้ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ดำเนินการ

สต็อกสินค้าเหลือน้อย

ดูรายละเอียดทั้งหมด