ຄໍເລັກຊັນ: ຮູບປັ້ນໝາ ແລະຮູບປັ້ນ

ເຄື່ອງແກະສະຫຼັກໄມ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍມືຂອງໝາຊະນິດທີ່ທ່ານມັກ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະມີຫນຶ່ງທີ່ຈັບຕາຂອງເຈົ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງເຈົ້າຕ້ອນຮັບ.