ຄໍເລັກຊັນ: ໝາກມ່ວງ

ໂຖໄມ້ໝາກມ່ວງທີ່ເຮັດດ້ວຍຝີມືຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ເໝາະສຳລັບການຈັດດອກໄມ້ແຫ້ງ