ຄໍເລັກຊັນ: ການຕົກແຕ່ງເຮືອນວິນຍານ

ເຄື່ອງບູຊາຕາມປະເພນີ ລວມມີ: ພວງມາລາ, ດອກໄມ້, ໃບບົວລະພາ, ໝາກກ້ວຍ, ເຂົ້າ, ໄກ່, ເປັດ, ແລະ ຂອງກິນອີກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ.