ຄໍເລັກຊັນ: ໝອນສາມຫຼ່ຽມນ້ອຍ

ບໍ່ພົບຜະລິດຕະພັນ
ໃຊ້ຕົວກອງໜ້ອຍລົງ ຫຼື ລຶບທັງໝົດອອກ