ຄໍເລັກຊັນ: ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ພວກເຮົານໍາໃຊ້ປະເພດນີ້ເພື່ອສະແດງອາຫານຫວ່າງໃຫມ່ແລະເກົ່າທີ່ພວກເຮົາເອົາມາຈາກອາຊີທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງວັດທະນະທໍາທ້ອງຖິ່ນ.