ຄໍເລັກຊັນ: ເຟີນິເຈີໄມ້ສັກ

ເຟີນິເຈີໄມ້ສັກແຂງສຳລັບນັ່ງຫຼິ້ນນອກ ແລະຮັບປະທານອາຫານ.