ຄໍເລັກຊັນ: ຫັດຖະກຳໝາກພ້າວ ແລະ ໝາກເຜັດ

ຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດຈາກໝາກພ້າວ ແລະໝາກຮຸກ.