ຄໍເລັກຊັນ: ໜ້າຈໍຫ້ອງ

ຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະຂະໜາດຂອງໜ້າຈໍຫ້ອງຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງຝາໄດ້.