ຄໍເລັກຊັນ: Windchimes ແລະໂທລະສັບມືຖື

ຫຼາຍຮູບແບບຂອງກະດິ່ງລົມແລະມືຖື; ລວມທັງກະດິ່ງລົມໄມ້ໄຜ່, ໂລຫະ ແລະໝາກພ້າວ