ຄໍເລັກຊັນ: ແກະສະຫຼັກພະພຸດທະຮູບ

ຊ່າງແກະສະຫຼັກດ້ວຍມືຢ່າງຊຳນິຊໍານານ. ແກະສະຫຼັກຈາກໄມ້ແຂງ ແລະ ໄມ້ເນື້ອຫຼາຍຊະນິດ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກະສະຫຼັກດ້ວຍມືໃນປະເທດໄທ ແຕ່ອາດຈະມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ.