ຄໍເລັກຊັນ: ຮູບປັ້ນ Iguana

ການສະສົມຂອງ iguanas ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ບາງອັນມີຊີວິດຊີວາ, ໄດ້ຫຼອກລວງຫຼາຍຄົນໃຫ້ລໍຖ້າເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຈະຍ້າຍອອກໄປ.

ຮູບປັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງ.

ສີຈະຈາງລົງໃນແສງແດດໂດຍກົງ.