ຄໍເລັກຊັນ: ລາຍການຢາສະຫມຸນໄພ

ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ ຫຼື ສະໝຸນໄພຈາກອາຊີ