ຄໍເລັກຊັນ: ໝອນໃຫຍ່ ແລະ 3 ແຜ່ນທີ່ບໍ່ມີການຕື່ມ

ໝອນໃຫຍ່ມີຜ້າປູສາມແຜ່ນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີເຄື່ອງຕື່ມ.