ຄໍເລັກຊັນ: ສາຍແອວ ແລະສຳນຽງ

ເຄື່ອງປະດັບແອວຫຼືການອອກສຽງສູງການເຕັ້ນ