ຄໍເລັກຊັນ: ລາຍການຫີນອ່ອນ

ໂຕະຫີນອ່ອນ, ຕີນ, ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງ ແລະອື່ນໆອີກ.