ຄໍເລັກຊັນ: ຜ້າສາບ ແລະ ບາຕິກ

ບໍ່ພົບຜະລິດຕະພັນ
ໃຊ້ຕົວກອງໜ້ອຍລົງ ຫຼື ລຶບທັງໝົດອອກ