ຄໍເລັກຊັນ: ໂຄມໄຟ

ໂຄມໄຟປະເພດຕ່າງໆບາງຊະນິດແມ່ນເປັນເອກະລັກຫຼາຍ.