ຄໍເລັກຊັນ: ການຕົກແຕ່ງແບບບໍ່ມີຕົວຕົນ

ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກຈາກທົ່ວອາຊີ