ຄໍເລັກຊັນ: ສັດທີ່ເຮັດດ້ວຍມື

ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍບາງມີຫນ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນພຽງແຕ່ neat ເພື່ອເບິ່ງ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກະສະຫຼັກ ຫຼືແກະສະຫຼັກດ້ວຍໄມ້ແທ້. ໄມ້ບາງຊະນິດແມ່ນໄມ້ເນື້ອແຂງ.